Sản lượng lợn của Mỹ năm 2019 - 2021

ĐVT: Nghìn con

Năm

2019

2020

2021

2021/2020

Lượng lợn nái sinh sản

(Kept for breeding)

6.471

6.176 (6.276)

6.180

100%

Lượng lợn thịt kinh doanh (Market)

71.757

71.136

68.021

96%

Lượng lợn dưới 50 lbs

22.048

21.989

21.174

96%

Lượng lợn 50 – 119 lbs

20.638

19.680

19.185

97%

Lượng lợn 120 – 179 lbs

15.256

15.791

14.809

94%

Lượng lợn trên 180 lbs

13.816

13.675

12.853

94%

Điều đáng chú ý về các con số của USDA liên tục được sửa đổi trong các quý trước đó. Ví dụ, báo cáo ngày 1/12/2020 tổng đàn lợn nái sinh sản năm 2020 là 6,276 triệu con; ngày 1/12/2021 lại điều chỉnh xuống 6,176 triệu, giảm 100.000 con.

Trong báo cáo ngày 1/12/2020 USDA dự báo rằng số lợn nái sinh sản từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2021 sẽ là 3,118 triệu con - nhưng kết quả là 2,929 triệu con, chênh lệch gần 200.000 con lợn nái. Rất nhiều ví dụ trong các danh mục khác của USDA đánh giá quá cao lượng lợn sinh sản và lượng lợn thịt kinh doanh. Dự báo không chính xác này đã làm tổn hại đến lợi nhuận của các nhà sản xuất khi liên tục giữ giá thấp.
USDA dường như đang gặp khó khăn trong dự báo về tổng đàn lợn và lượng lợn nái. Giá thịt lợn mùa hè năm ngoái đạt 1,2 USD/lb. Dự báo nguồn cung lợn hơi năm 2022 thấp hơn so với năm 2021 sẽ dẫn đến giá thịt lợn tương đương hoặc cao hơn năm 2021. Nhu cầu thịt lợn có khả năng tăng, khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng. Giá thịt gà và thịt bò đang hỗ trợ cho giá thịt lợn. Xuất khẩu sẽ tiếp tục ở mức hiện tại và có khả năng tăng.
Dự báo năm 2022, sản lượng lợn của Mỹ sẽ giảm, sản lượng lợn ở Trung Quốc và châu Âu tăng; tính chung tổng sản lượng thịt lợn toàn cầu năm 2022 sụt giảm so với năm 2021. Điều này sẽ dẫn đến giá thịt lợn năm 2022 cao hơn so với năm 2021 ở hầu hết các nước, nhưng không phải trên toàn thế giới. Giá thức ăn chăn nuôi hiện đang ở mức cao, sẽ hạn chế mở rộng chăn nuôi do đó giá lợn sẽ tăng.

Nguồn: Vinanet/VITIC/ThePigsite