Gạo quy xay xát; ĐVT: nghìn tấn; năm marketing tùy thuộc mỗi thị trường
usda du bao nhap khau gao the gioi

Nguồn: VITIC / USDA