Bệnh thối đỏ do nấm Colletotrichum falcatum Went gây ra, là một trong những loại bệnh nguy hại trên cây mía. Bệnh này phát triển làm chuyển hóa đường trên mía thành rượu nên còn gọi là bệnh rượu. Nếu bị hại nặng, toàn cây có thể bị khô chết, mía gốc sẽ tái sinh kém. Mía làm nguyên liệu bị bệnh làm cho nước ép dơ, gây khó khăn cho quá trình lắng lọc, chế biến.
Xuất khẩu đường của Ấn Độ trong niên vụ 2024/25 được ước tính ở mức 3,7 triệu tấn, do chính phủ nước này có thể duy trì hạn mức xuất khẩu, nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và chuyển đường sang ethanol cho Chương trình pha trộn Ethanol.
Tiêu thụ đường của Ấn Độ trong năm 2024/25 cũng được dự kiến đạt 32 triệu tấn, để đáp ứng nhu cầu đường trong các dịp lễ hội, khi gia tăng sử dụng đường trong thị trường thực phẩm đóng gói sẵn, bánh kẹo cũng như các dịch vụ ăn uống.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters