Sản lượng quả có múi toàn cầu trong năm 2020/21 ước tính tăng 4% lên 98 triệu tấn, trong đó cam chiếm một nửa sản lượng, thị phần nhỏ dần tiếp theo thuộc về quýt, chanh và bưởi.

Trung Quốc là nước sản xuất quả có múi lớn nhất thế giới, tiếp đến là Brazil và Liên minh Châu Âu (EU). Mỹ là nhà sản xuất lớn thứ 5, mặc dù sản lượng niên vụ này ước tính giảm 13% theo xu hướng giảm kéo dài từ một số năm gần đây.

ĐVT: Nghìn tấn

Nguồn: VITIC/USDA