Gạo quy xay xát; ĐVT: nghìn tấn; năm marketing tùy thuộc mỗi thị trường
usda du bao san luong gao the gioi
 

Nguồn: VITIC /USDA