Trong một báo cáo định kỳ 6 tháng một lần mới được công bố, USDA cho biết sản lượng đường hồi phục mạnh ở các nước như Thái Lan, Trung Quốc và Mexico, sẽ bù đắp lại cho sản lượng thấp hơn ở Brazil. Các cánh đồng mía của Brazil cho sản lượng rất tốt trong niên vụ 2023/24. Tuy nhiên, sang vụ 2024/25, thời tiết khô hạn bất thường đã gây bất lợi cho cây mía, khiến vụ thu hoạch có thể sẽ không theo xu hướng tăng trước đó.
USDA dự kiến tổng sản lượng đường của Brazil trong vụ 2024/25 chỉ còn 44 triệu tấn, giảm từ mức 45,5 triệu tấn trong vụ 2023/24; còn sản lượng của Thái Lan sẽ đạt 10,24 triệu tấn, tăng 1,4 triệu tấn so với vụ trước, do kỳ vọng mưa sẽ quay trở lại sau khi hiện tượng thời tiết El Nino kết thúc.
USDA cũng dự báo sản lượng đường của Trung Quốc đạt 10,4 triệu tấn, tăng 500.000 tấn và kỳ vọng Mexico – nhà cung cấp chính cho Mỹ - sẽ hồi phục sản lượng lên mức 5,5 triệu tấn trong vụ 2024/25, từ mức rất thấp 4,9 triệu tấn trong vụ 2023/24.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters