(ĐVT: nghìn tấn) 
* Dự báo công bố tháng 1/2022
** Dự báo công bố tháng 2/2022 

Nguồn: Vinanet/VITIC (Theo USDA)