(ĐVT: nghìn tấn)
* Dự báo công bố tháng 12/2021
** Dự báo công bố tháng 1/2022
 

Nguồn: Vinanet/VITIC (Theo USDA)