Tuần trước, Anec dự báo xuất khẩu đậu tương lên tới 9,39 triệu tấn trong tháng này, khối lượng sẽ vượt qua mức 9,1 triệu tấn của tháng 2/2022.
Con số ước tính dựa trên tổng khối lượng đã vận chuyển trong tháng 2/2023 và dự báo về các lô hàng trong vài ngày tới.
Khối lượng 8,3 triệu tấn liên quan đến đỉnh của phạm vi dự báo. Mức thấp nhất, Brazil sẽ xuất khẩu 7,6 triệu tấn đậu tương trong tháng 2/2023.
Anec không nêu chi tiết lý do giảm. Tính đến thứ năm tuần trước, Brazil đã thu hoạch khoảng 1/4 diện tích trồng đậu tương, so với 33% vào cùng thời điểm năm 2022.
Tuy nhiên, tổng diện tích gieo trồng trong niên vụ hiện tại đã tăng 4,4% lên 43,3 triệu ha (107 triệu mẫu Anh), theo dữ liệu từ công ty cung ứng quốc gia Conab.
Xuất khẩu ngô trong tháng 2 ước đạt 1,99 triệu tấn, giảm so với dự báo 2,11 triệu của tuần trước, nhưng vẫn cao hơn mức 1,5 triệu tấn xuất khẩu một năm 2022.
Xuất khẩu bột đậu tương của Brazil ước đạt 1,54 triệu tấn, so với 1,86 triệu tấn trong ước tính của tuần trước. Các lô hàng của quốc gia này sẽ không thay đổi từ tháng 2/2022.
Xuất khẩu lúa mì từ Brazil trong tháng 2/2023 sẽ đạt 670.400 tấn, vẫn thấp hơn mức hơn 900.000 tấn của tháng 2/2022, nhưng cao hơn mức dự đoán 489.600 tấn của tuần trước.
 

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters