Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, trong tháng 3, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 55 nghìn tấn, trị giá 289 triệu USD, tăng 106,8% về lượng và tăng 103,4% về trị giá so với tháng 2, so với tháng 3/2023 tăng 10,7% về lượng, nhưng giảm 2,2% về trị giá.
Tính chung quý I, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt khoảng 147 nghìn tấn, trị giá 782 triệu USD, tăng 31,8% về lượng và tăng 20,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Lượng hạt điều xuất khẩu của Việt Nam qua các tháng giai đoạn 2022 – 2024 (ĐVT: Nghìn tấn. Tháng 3/2024 là số liệu ước tính, Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu)
Theo ước tính, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt 5.248 USD/tấn trong tháng 3, giảm 1,7% so với tháng 2 và giảm 11,6% so với tháng 3/2023.
Tính chung quý I, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam ước đạt mức 5.329 USD/tấn, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2023. Về cơ cấu chủng loại: 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam tăng xuất khẩu hầu hết các chủng loại hạt điều so với cùng kỳ năm ngoái, ngoại trừ hạt điều WS/WB, SP, DW.
Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu hạt điều W320 và W240, tỷ trọng chiếm 56,71% tổng lượng hạt điều xuất khẩu. Do đó, tăng trưởng xuất khẩu hạt điều W320 và W240 tác động tích cực lên hoạt động của ngành.

Nguồn: H.Mĩ/Doanh nghiệp & Kinh doanh