Theo Cục Thống kê Australia, xuất khẩu ngũ cốc của Australia chủ yếu sang thị trường Trung Quốc (đạt 691,6 nghìn tấn), Việt Nam (đạt 410,6 nghìn tấn) và Indonesia (đạt 390,6 nghìn tấn). Trong đó, lúa mì xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 102,7 nghìn tấn, Philippines đạt 39,8 nghìn tấn và Đài Loan 32,1 nghìn tấn.
Theo số liệu của báo cáo Lachstock Consulting, thì trong niên vụ 2022/2023, Australia đã xuất khẩu 19,5 triệu tấn lúa mì, tăng 25% so với năm trước.
Các nhà phân tích dự đoán xuất khẩu ngũ cốc sẽ chậm lại. Cuối niên vụ, xuất khẩu lúa mì của Australia sẽ đạt 30 triệu tấn. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/kazakh-zerno.net