Trong 5 năm qua, xuất khẩu thịt đã giảm 19,3%. Năm 2017, Đức đã xuất khẩu gần 3,6 triệu tấn thịt.
Trong đó, xuất khẩu thịt lợn năm 2022 đạt 1,5 triệu tấn (chiếm 50,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thịt các loại), giảm 20,4% trong 5 năm qua. Xuất khẩu thịt bò giảm 11,4% xuống 254.000 tấn, nhưng xuất khẩu thịt gia cầm vẫn tương đối ổn định (giảm nhẹ 0,2%), đạt mức khoảng 481.500 tấn.
Việc hạn chế nhập khẩu thịt ở các nước như Trung Quốc có thể là một trong những nguyên nhân khiến xuất khẩu thịt của Đức giảm. Năm 2017 có 9,7% trong tổng khối lượng thịt xuất khẩu của Đức sang thị trường Trung Quốc, thì con số này giảm chỉ còn 0,1% trong năm 2022.

Xuất khẩu thịt của Đức giảm 19% trong 5 năm qua

Sự phát triển của xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt ở Đức. Nguồn: Destatis.
Nhập khẩu thịt giảm 16% trong 5 năm qua
Nhập khẩu thịt của Đức năm 2022 đạt 2 triệu tấn, chủ yếu từ các nước EU khác, giảm 4,5% so với năm 2021. Trong 5 năm qua, nhập khẩu thịt đã giảm 15,9%. Năm 2017, Đức nhập khẩu 2,4 triệu tấn thịt.
Llượng thịt lợn nhập khẩu cũng giảm rõ rệt: giảm gần một phần tư (giảm 23,4%) từ năm 2017 đến năm 2022. Năm 2022, khoảng 701.400 tấn thịt lợn được nhập khẩu. Nhập khẩu thịt bò giảm 12% xuống dưới 324.200 tấn và nhập khẩu gia cầm giảm mạnh hơn (-5,2%) xuống 657.600 tấn.
Giá thịt và các sản phẩm từ thịt đạt mức trên trung bình
Giống như nhiều loại thực phẩm khác, giá thịt cũng tăng trên mức trung bình trong năm ngoái. Trong năm 2022, giá thịt và các sản phẩm từ thịt của Đức đã tăng 14,5% so với năm 2021. Thịt gia cầm đắt nhất (tăng 22,9%), tiếp theo là thịt bò (tăng 19,2%) và thịt lợn (tăng 16,7%). 

Nguồn: Vinanet/VITIC/pi333