Trong tháng 4/2022 Brazil xuất khẩu 89.700 tấn thịt lợn, tương đương 193,4 triệu USD giảm 8,8% về khối lượng và giảm 16,7% về kim ngạch so với tháng 4/2021. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, Brazil xuất khẩu đạt 327.300 tấn thịt lợn, trị giá 692 triệu USD, giảm 7% về khối lượng và giảm 16,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.
Theo dữ liệu của ABPA, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu thịt chủ yếu của Brazil trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 118.600 tấn (giảm 35% so với cùng kỳ năm 2021), tiếp theo là Hồng Kông đạt 33.800 tấn (giảm 34,8%), Philippines đạt 23.200 tấn (tăng 281,3%), Singapore đạt 20.100 tấn (tăng 43,9%) và Achentina đạt 18.000 (tăng 83,1%). 

Nguồn: Vinanet/VITIC/efeedlink.com