Theo số liệu của AHDB, tháng 3/2022 xuất khẩu thịt lợn của Anh (không bao gồm nội tạng) đạt 24.400 tấn, tăng 23% so với tháng 2/2022 nhưng giảm 3% so với tháng 3/2021. Tính chung, cả quý I/2022 xuất khẩu thịt lợn của Anh đạt 62.300 tấn, tăng 15% so với quý I/2021.
Nguyên nhân xuất khẩu thịt lợn của Anh tháng 3/2022 giảm do xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 46% (5.300 tấn) so với tháng 3/2021 vì Trung Quốc đang tái đàn lợn sau khi bùng phát dịch tả lợn ASF. Chính sách 'zero Covid' của Trung Quốc cũng đang hạn chế nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc.
Mặt khác, xuất khẩu nội tạng của Vương quốc Anh trong quý I/2022 tăng 11% so với quý I/2021; riêng tháng 3/2022 đạt 14.700 tấn, tăng 32% so với tháng 2/2022 và tăng 19% so với tháng 3/2021.
Nhập khẩu thịt lợn của Vương quốc Anh quý I/2022 (không bao gồm nội tạng) cũng đã trở lại bằng với mức trước đại dịch và trước Brexit, đạt 224.000 tấn, riêng tháng 3/2022 đạt 71.500 tấn, giảm 200 tấn so với tháng 2/2022 nhưng tăng 20% so với tháng 3/2021, trong đó sản phẩm không xương hiện được nhập khẩu nhiều nhất. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/efeedlink.com