Nhu cầu của thị trường Trung Mỹ đối với thịt lợn Mỹ năm 2021 cũng tăng mạnh, trong đó, sản lượng xuất khẩu sang Honduras, Guatemala, El Salvador và Costa Rica tăng 45% so với năm 2020, đạt mức 275,3 triệu lb, trong khi giá trị xuất khẩu tăng 62% đạt mức 339,2 triệu USD.
Xuất khẩu thịt lợn sang các thị trường trọng điểm như Mexico, Colombia và Philippines cũng có sự tăng trưởng vượt bậc cả về khối lượng và giá trị . Khối lượng xuất khẩu sang Mexico tăng 29% lên 1,7 tỷ lb, giá trị tăng 51% lên 1,5 tỷ USD. Khối lượng xuất khẩu sang Colombia tăng 62% lên 213 triệu lb, giá trị tăng 81% lên 235 triệu USD. Khối lượng xuất khẩu sang Philippines tăng 77% lên mức 168 triệu lb, giá trị tăng 91% lên mức 198 triệu USD. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews