Ông Christian Chramer, Giám đốc điều hành của Hội đồng Thủy sản Na Uy, tinh đến ngày 13/11/2023, xuất khẩu thủy sản đã vượt tổng xuất khẩu cả năm 2022 là 151,4 tỷ NOK. Năm 2023, dự báo giá trị xuất khẩu thủy sản của Na Uy sẽ vượt 170 tỷ NOK, do đồng krone Na Uy suy yếu.
Tính đến thời điểm hiện tại, Na Uy đã xuất khẩu thủy sản trị giá 158,2 tỷ NOK, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đồng Euro tăng 14%
Ông Christian Chramer cho biết, giá trị xuất khẩu từ đầu năm đến nay tăng 20 tỷ NOK so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do đồng krone Na Uy yếu đi. Đồng euro, đồng tiền giao dịch quan trọng nhất đã tăng giá 14% so với đồng krone Na Uy trong năm qua.
Nhu cầu cá hồi tăng
Ông Christian Chramer cho biết: Tháng 11 là tháng đặc biệt thuận lợi đối với cá hồi. Khối lượng tăng và giá cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái chứng tỏ nhu cầu trên thị trường đang tăng.
Tháng 11 là tháng đặc biệt thuận lợi đối với các loài cá nổi, cá trích và cá thu chiếm phần lớn cả về khối lượng và giá trị. Tháng 11, xuất khẩu cá nổi đạt 1,6 tỷ NOK, phần lớn là do giá cá trích cao và nhu cầu cá thu tăng mạnh ở các thị trường quan trọng ở châu Á.
Các thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Na Uy trong tháng 11 là Ba Lan, Đan Mạch và Mỹ. Ba Lan có mức tăng giá trị lớn nhất, tăng 36% so với tháng 11/2022, khối lượng đạt 31.629 tấn, tăng 3%.
Trong tháng 11/2023, thủy sản của Na Uy đã được xuất khẩu sang 118 quốc gia, giảm 3 quốc gia so với tháng 11/2022.
Trong tháng 11, Na Uy xuất khẩu tổng cộng 274.200 tấn thủy sản; trong đó xuất khẩu 128.324 tấn cá hồi trị giá 11,7 tỷ NOK, khối lượng tăng 3%, giá trị tăng 18%, so với tháng 11/2022. Ba Lan, Pháp và Hà Lan là những thị trường tiêu thụ cá hồi lớn nhất trong tháng 11. Ba Lan có mức tăng giá trị lớn nhất, tăng 43% so với tháng 11/2022, khối lượng đạt 22.887 tấn, tăng 20%.
Riêng cá hồi hoa (trout), trong tháng 11/2023 Na Uy đã xuất khẩu 6.397 tấn cá hồi hoa, trị giá 561 triệu NOK, khối lượng tăng 31%, giá trị tăng 25% so với tháng 11/2022; xuất khẩu nhiều nhất sang Ukraine, Mỹ và Lithuania. Ukraina có mức tăng giá trị lớn nhất, đạt 54 triệu NOK, 171%, so với tháng 11/2022; khối lượng xuất khẩu sang Ukraine đạt 1.174 tấn, tăng 148%.
Ukraine là thị trường tiêu thụ cá hồi Salmon lớn thứ 15 của Na Uy trong tháng 11, đạt 209 triệu NOK, tăng 44% so với tháng 11/2022.
Xuất khẩu cá tuyết tươi giảm
Trong tháng 11/2023 Na Uy đã xuất khẩu 2.420 tấn cá tuyết tươi trị giá 141 triệu NOK, giảm 18%.về khối lượng và giảm 20% so với tháng 11/2022Khối lượng xuất khẩu giảm 18%.
Đan Mạch, Tây Ban Nha và Hà Lan là những thị trường nhập khẩu cá tuyết tươi lớn nhất trong tháng 11.
Giá trị xuất khẩu cá tuyết tươi giảm mạnh một phần là do chỉ có 156 tấn phi lê tươi được xuất khẩu trong tháng 11 năm nay, giảm 55% so với tháng 11/2022.
Ông Eivind Hestvik Braekkan – chuyên gia phân tích hải sản của Hội đồng hải sản Na Uy cho biết, cá tuyết nuôi tiếp tục tăng về khối lượng, đạt 960 tấn trong tháng 11, tăng 93% so với tháng 11/2022. Với giá trị xuất khẩu đạt 56 triệu NOK, chiếm 39% trong tổng giá trị xuất khẩu cá tuyết tươi.
Trong số cá tuyết tươi nguyên con đánh bắt tự nhiên, có 1.300 tấn đã được xuất khẩu với giá trị 66 triệu NOK, giảm 38% về khối lượng và 39% về giá trị. Khối lượng xuất khẩu cá tuyết tươi giảm phần lớn là do sản lượng khai thác trong tháng 11 thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Tây Ban Nha là thị trường xuất khẩu lớn nhất, với 350 tấn và chiếm 37% trong tổng khối lượng xuất khẩu cá tuyết nuôi trong tháng 11.
Đối với cá tuyết đánh bắt tự nhiên, xuất khẩu sang Đan Mạch nhiều nhất, chiếm 76% trong tổng khối lượng xuất khẩu trong tháng 11.

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews