Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ nhiều nhất, đạt 78.129 tấn, giảm 9%; sang Trung Quốc tăng 15% lên 36.366 tấn, trong khi xuất khẩu sang Việt Nam tăng 44% lên 14.893 tấn; sang Nhật Bản tăng 44% lên 8.965 tấn.
Trữ lượng tôm giảm có thể do nguồn cung nguyên liệu cho các nhà chế biến và xuất khẩu giảm: xuất khẩu trong tháng 4/2023 giảm 14% so với tháng 4/2022 xuống 51.070 tấn; trong đó, xuất khẩu sang Mỹ 21.208 tấn, giảm 21%.
Giá xuất khẩu trung bình tôm của Ấn Độ trong 4 tháng đầu năm 2023là 7,09 USD/kg, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó giá xuất khẩu trung bình sang Mỹ là 8,18 USD/kg, giảm 15%. Giá xuất khẩu sang Trung Quốc bình quân 5,54 USD/kg, giảm 15%.
Trong tháng 4/2023, giá xuất khẩu trung bình tăng nhẹ lên 7,17 USD/kg, mặc dù vẫn giảm 11% so với tháng 4/2022, giá trung bình tại Mỹ là 8,18 USD/kg, cũng giảm 11%.

Nguồn: Vinanet/VITIC/seafoodsource.com