Đây là cơ hội để các bên liên quan bày tỏ quan điểm về vụ việc trước DGTR và các bên liên quan khác, là một trong các cơ sở quan trọng để DGTR đưa ra các kết luận điều tra trong vụ việc.
DGTR sẽ gửi thông tin chi tiết về DVC cho các bên liên quan qua email. Nếu gặp khó khăn trong quá trình tham gia Phiên điều trần hoặc đăng nhập DVC, các bên liên quan có thể liên lạc với nhân viên kỹ thuật để được trợ giúp (ông Asif, điện thoại di động 9509079786).
Các bên liên quan đã đăng ký và muốn tham dự Phiên điều trần phải cung cấp các thông tin về tên doanh nghiệp/công ty, địa chỉ email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn (cùng mã quốc gia/khu vực), tên và email người đại diện hợp pháp trước ngày diễn ra Phiên điều trần. Danh sách các bên liên quan đã đăng ký trong vụ việc được DGTR cung cấp theo đường link: 
Các bên liên quan tham gia cần nộp các ý kiến bằng văn bản về các ý kiến được trình bày tại Phiên tham vấn và Bản phản biện nộp cho DGTR, theo cả bản lưu hành công khai và lưu hành hạn chế trong thời hạn quy định (nếu có). Địa chỉ email nhận văn bản của DGTR: adg15-dgtr@gov.vn, adv11-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.vn và dgtr15-dgtr@gov.in. Các bên liên quan cũng cần chủ động gửi bản lưu hành công khai cho các bên liên quan khác theo danh sách đã đăng ký được DGTR công bố./.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại