Theo đó, đối với Việt Nam, tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật với các loại rau thơm và hoa quả như sau:
- Rau mùi: 72%
- Húng quế: 20%
- Bạc Hà: 30%
- Rau mùi: 40%
- Đậu bắp: 20- 30%
- Hạt tiêu: 20%
- Thanh long: 10%.
Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 15/ 11/2021.
Theo định kỳ, cứ sáu tháng một lần, Ủy ban sẽ xem xét các danh sách thực phẩm và thức ăn chăn nuôi không có nguồn gốc động vật từ một số nước thứ ba chịu sự tăng cường tạm thời của biện pháp kiểm soát chính thức tại các chốt kiểm soát biên giới để đảm bảo an toàn thực phẩm.
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1900/oj?fbclid=IwAR3docjszeCdfbgfDbyrVDkzn9pniz70MKo1kKJ8K_MMdMSZIXyzQCmyF-g
Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương