Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Indonesia trong tháng 1/2024 đạt 562 triệu USD, tăng 43,3% so với tháng trước và tăng 58,2% so với cùng kỳ năm trước.
Mặt hàng chất dẻo nguyên liệu dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu, đạt 67,8 triệu, tăng 141,1% so với tháng trước đó, chiếm 12% tỷ trọng xuất k hẩu. Tiếp đến là nhóm mặt hàng phương tiện vận tài và phụ tùng đạt 61,1 triệu USD, tăng 327,8%, chiếm 10,8% tỷ trọng.
Trong năm 2023 một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước đó: Cà phê tăng 123,3%; hóa chất tăng 698%; dây điện và dây cáp điện tăng 34,5%.
Trong tháng 1/2024, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng so với tháng trước đó: Cà phê tăng 173,6%; máy vi tính sản phẩm và điện tử tăng 106,7%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 66,9%; sản phẩm từ sắt thép tăng 231,5%.
Xuất khẩu hàng hóa sang Indonesia tháng 1 năm 2024

Tính toán từ số liệu công bố ngày 21/2/2024 của TCHQ

 

Nguồn: VINANET/VITIC