Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 6/2022 đạt 115.810 tấn, tương đương 85,5 triệu USD, giá trung bình 738,3 USD/tấn, giảm 39% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 5/2022; nhưng giá tăng nhẹ 0,9%; so với tháng 6/2021 thì giảm 12% về lượng, nhưng tăng 7,8% về kim ngạch và tăng 22,5% về giá.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2022 cả nước nhập khẩu 1,03 triệu tấn đậu tương, trị giá 704,19 triệu USD, giá trung bình 682,9 USD/tấn, giảm 5,4% về lượng nhưng tăng 15,5% kim ngạch và tăng 22% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam từ thị trường Brazil nhiều nhất, trong tháng 6/2022 tiếp tục giảm gần 14% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 5/2022 và giá giảm 0,5%, đạt 75.005 tấn, tương đương 54,67 triệu USD, giá 728,9 USD/tấn; Tính chung, 6 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường này đạt 606.356 tấn, tương đương 418,34 triệu USD, chiếm 59% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước.
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Mỹ - thị trường lớn thứ 2 trong tháng 6/2022 sụt giảm mạnh 65% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 5/2022 nhưng giá tăng nhẹ 2,2%, đạt 32.188 tấn, tương đương 23,87 triệu USD, giá trung bình 741,7 USD/tấn. Tính chung cả 6 tháng đầu năm, nhập khẩu từ thị trường này đạt 364.347 tấn, tương đương 242,83 triệu USD, giá 666,5 USD/tấn, chiếm 35% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm mạnh 42,3% về lượng, giảm 30,4% về kim ngạch nhưng giá tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada 6 tháng đầu năm đạt 52.946 tấn, tương đương 37,39 triệu USD, giá 706,2 USD/tấn, tăng 19,9% về lượng, tăng 37,6% về kim ngạch và giá tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ thị trường Campuchia đạt 6.148 tấn, tương đương 4,62 triệu USD, giá 752 USD/tấn, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 186,5%, 229% và 14,9%.

Nhập khẩu đậu tương 6 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/7/2022 của TCHQ)

Kim ngạch nhập khẩu đậu tương 6 tháng đầu năm 2022 tăng 15,5%

Nguồn: Vinanet/VITIC