Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2023 cả nước xuất khẩu 921.443 tấn gạo, tương đương 546,41 triệu USD, giá trung bình 593 USD/tấn, tăng 39,5% về lượng và tăng 50,7% về kim ngạch và tăng 8% về giá so với tháng 7/2023; so với tháng 8/2022 cũng tăng 28,8% về lượng, tăng 61,7% kim ngạch và tăng 25,5% về giá.
Trong tháng 8/2023 xuất khẩu gạo sang thị trường chủ đạo Philippines tiếp tục tăng mạnh 68,7% về lượng và tăng 89% về kim ngạch và tăng 12% về giá so với tháng 7/2023, đạt 409.656 tấn, tương đương 244,08 triệu USD, giá 595,8 USD/tấn; so với tháng 8/2022 cũng tawnng 33,3% về lượng, tăng 77,9% kim ngạch và tăng 33,4% về giá. Xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc tháng 8/2023 tăng 61,4% về lượng, tăng 66,8% kim ngạch và tăng 3,3% về giá so với tháng 7/2023, đạt 67.448 tấn, tương đương 38,61 triệu USD; so với tháng 8/2022 cũng tăng 24,4% về lượng, tăng 45,8% kim ngạch và tăng 17,2% về giá.
Tính chung cả 8 tháng năm 2023 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt trên 5,81 triệu tấn, tương đương trên 3,16 tỷ USD, tăng 21,4% về khối lượng, tăng 35,7% về kim ngạch so với 8 tháng năm 2022, giá trung bình đạt 543,9 USD/tấn, tăng 11,8%.
Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 40,3% trong tổng lượng và chiếm 38,8% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, đạt gần 2,35 triệu tấn, tương đương 1,23 tỷ USD, giá trung bình 523,6 USD/tấn, tăng 2,6% về lượng, tăng 15,6% về kim ngạch và tăng 12,7% về giá so với 8 tháng năm 2022.
Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm 13,5% trong tổng lượng và chiếm 14,3% trong tổng kim ngạch, đạt 786.102 tấn, tương đương 452,08 triệu USD, giá trung bình 575,1 USD/tấn, tăng mạnh 51% về lượng và tăng 67,9% kim ngạch; giá tăng 11,2% so với 8 tháng năm 2022.
Thị trường Indonesia đứng thứ 3 đạt 718.091 tấn, tương đương 361,25 triệu USD, giá 503 USD/tấn, tăng mạnh 1.459% về lượng, tăng 1.506% kim ngạch và tăng nhẹ 3% về giá so với 8 tháng năm 2022, chiếm 12,4% trong tổng lượng và chiếm 11,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.
Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt 4,24 triệu tấn, tương đương 2,25 tỷ USD, tăng 31,4% về lượng, tăng 46,3% kim ngạch. Xuất khẩu sang các thị trường FTA CPTTP đạt 399.994 tấn, tương đương 212,54 triệu USD, tăng 6% về lượng, tăng 14,8% kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á đạt 3,43 triệu tấn, tương đương 1,78 tỷ USD, tăng 28% về lượng, tăng 42,4% kim ngạch.

Xuất khẩu gạo 8 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/9/2023 của TCHQ)

Kim ngạch xuất khẩu gạo sang các thị trường  8 tháng năm 2023 tăng 35,7%

Nguồn: Vinanet/VITIC