Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 9/2021 xuất khẩu hạt tiêu sụt giảm 13% về khối lượng và giảm 7% kim ngạch, nhưng tăng 7% về giá so với tháng 8/2021, đạt 15.336 tấn, tương đương 61,84 triệu USD, giá trung bình 4.032,2 USD/tấn.
Tính chung trong 9 tháng năm 2021 cả nước xuất khẩu 212.983 tấn hạt tiêu, tương đương 719,16 triệu USD, giá trung bình 3.376,6 USD/tấn, giảm 3,2% về lượng nhưng tăng 47% về kim ngạch và tăng 51,9% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Xuất khẩu hạt tiêu sang Mỹ đứng đầu về kim ngạch, đạt 46.653 tấn, tương đương 169,6 triệu USD, chiếm 21,9% trong tổng lượng và chiếm 23,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, tăng 9,7% về lượng, tăng 59,7% kim ngạch so với cùng kỳ, giá tăng 45,6%, đạt 3.635 USD/tấn.
Xuất khẩu hạt tiêu sang U.A.E chiếm trên 6% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 13.615 tấn, tương đương 47,39 triệu USD, tăng mạnh 37% về lượng, tăng 115,9% về kim ngạch, giá tăng 57,5%, đạt 3.481 USD/tấn.
Xuất khẩu sang thị trường Đức tăng 8% về lượng, tăng 68,6% về kim ngạch, giá tăng 56,2% so với cùng kỳ, đạt 9.248 tấn, tương đương 39,67 triệu USD, giá 4.290 USD/tấn, chiếm 4,3% trong tổng lượng và chiếm 5,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Nhìn chung, xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường chủ đạo trong 9 tháng năm 2021 đều tăng cả lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu hạt tiêu 9 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ)

Kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu 9 tháng năm 2021 tăng 47%
 

Nguồn: Vinanet/VITIC