Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất là nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,14 tỷ USD, giảm 14,6%, chiếm 20,7% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp đến là nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,87 tỷ USD, tăng 48,4%, chiếm 18,2 tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp theo là hàng dệt may trong tháng 6 đạt trên 172 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng/2021 đạt trên 1,24 tỷ USD, tăng 2,8%, chiếm 12% tỷ trọng xuất khẩu.
Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2021, hầu hết các nhóm ngành hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc đều đạt kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng. Một số nhóm ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá cao: Xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 50,9%; xơ sợi dệt các loại tăng 55,6%; dây điện và dây cáp điện tăng 42,3%; hóa chất tăng 61,1%; cao su tăng 87,9%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 146,3%; chất dẻo nguyên liệu tăng 74,8%; than các loại 271,1%; phân bón 77,6%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hàn Quốc 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 12/7 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC