Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất là nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 480,2 triệu USD trong tháng 9/2021, giảm 16,7% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng/2021 đạt 3,6 tỷ USD, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 22,8%. Tiếp đến là nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 225,4 triệu USD, tính chung 9 tháng đạt 2,55 tỷ USD, tăng 22,2%, chiếm 15,9% tỷ trọng xuất khẩu.

Nhìn chung trong 9 tháng đầu năm 2021, hầu hết các nhóm ngành hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc đều đạt kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng. Một số nhóm ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá cao: Xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 40,3%; xơ sợi dệt các loại tăng 60,5%; dây điện và dây cáp điện tăng 36,5%; hóa chất tăng 64,3%; cao su tăng 90,9%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 132,2%; chất dẻo nguyên liệu tăng 56,7%; than các loại 153,9%; phân bón 118,8%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hàn Quốc 9 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 12/10 của TCHQ)

Nguồn: VITIC