Mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất sang Hy Lạp trong 4 tháng đầu năm 2021 là điện thoại các loại và linh kiện đạt 57,7 triệu USD, tăng 80,4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 50,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tiếp đến là nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 7,7 triệu USD, giảm 0,8%, chiếm 6,69% tỷ trọng xuất khẩu. Mặt hàng đứng thứ 3 giày dép các loại đạt 7,3 triệu USD, giảm 12,19%, chiếm 6,3% tỷ trọng xuất khẩu.
Ngoài ra trong 4 tháng đầu năm 2021, Việt Nam còn xuất khẩu các mặt hàng: cà phê hạt điều; phương tiện vận tải và phụ tùng; sản phẩm từ chất dẻo; hàng thủy sản; hàng dệt may; sản phẩm từ sắt thép; gỗ và sản phẩm gỗ. Trong đó một số mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng so với năm trước: Xuất khẩu hạt điều tăng 33,5%; sản phẩm từ chất dẻo tăng 39%; sản phẩm từ sắt thép tăng 71,6%.

Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hy Lạp 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 12/5 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC