Trong 2 tháng đầu năm 2022, mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất là nhóm hàng: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 308,65 triệu USD, giảm 43,9% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 57,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tiếp đến là nhóm mặt hàng: Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, đạt 51,2 triệu USD, tăng 16,3%, chiếm 9,4% tỷ trọng xuất khẩu; tiếp theo là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 33,9 triệu USD, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 6,2% tỷ trọng xuất khẩu.
Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021: Hàng dệt may tăng 93,3%; giày dép các loại tăng 42,9%; hàng thủy sản tăng 22,5%; hạt tiêu tăng 59,1%; gạo tăng 184,8%; túi xách, ví, vali, mũ và ôdù tăng 37,1%; giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 202,2%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 7,1%.
Xuất khẩu sang UAE 2 tháng đầu năm 2022

(Theo số liệu thống kê của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC