Trong tháng 10/2021, xuất khẩu sắt thép các loại đạt 1,22 triệu tấn với kim ngạch 1,23 tỷ USD, giá 1.011 USD/tấn, giảm 10% về lượng, giảm 12% kim ngạch và giảm 2,4% về giá so với tháng 9/2021; nhưng so với tháng 10/2020 thì tăng mạnh 30,3% về lượng, tăng 142,8% về kim ngạch và tăng 80,4% về giá.
Tính chung 10 tháng năm 2021, xuất khẩu sắt thép đạt 11,07 triệu tấn, kim ngạch đạt 9,65 tỷ USD, giá trung bình 872,2 USD/tấn, tăng 39,6% về lượng, tăng 132,1% về kim ngạch, tăng 66,3% về giá so với cùng kỳ năm trước. Trong các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, sắt thép là nhóm hàng có tốc độ tăng cao nhất trong 10 tháng qua.
3 tháng gần đây Tổng cục Hải quan ghi nhận mức tăng trưởng khá của các doanh nghiệp trong nước. Tính chung 10 tháng, doanh nghiệp trong nước xuất khẩu gần 7 triệu tấn tăng 48% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch đạt 6,01 tỷ USD tăng 149%, tương ứng tăng 3,6 tỷ USD. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xuất khẩu đạt 4,11 triệu tấn, tăng 28%, kim ngạch đạt 3,64 tỷ USD, tăng 109%, tương ứng tăng gần 1,9 tỷ USD.
10 tháng qua xuất khẩu sắt thép của Việt Nam sang các thị trường chủ yếu: ASEAN đạt 3,19 triệu tấn, giảm 7%; Trung Quốc đạt 2,45 triệu tấn, giảm 15,1%; EU đạt 1,53 triệu tấn, tăng gấp 8 lần; Mỹ đạt 775 nghìn tấn, tăng 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Hiện, sắt thép là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 7 của cả nước.

Xuất khẩu sắt thép 10 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ)

Kim ngạch xuất khẩu sắt thép 10 tháng năm 2021 tăng 132%


 

Nguồn: Vinanet/VITIC