Trong đó nhập khẩu từ Indonesia trên 5,38 tỷ USD (giảm 5,9% so với năm 2019), xuất khẩu sang thị trường này 2,83 tỷ USD (giảm 16%); như vậy Việt Nam nhập siêu từ Indonesia gần 2,56 tỷ USD (tăng 8,7% so với năm 2019).
Than các loại là nhóm hàng đứng đầu về kim ngạch nhập khẩu từ Indonesia, chiếm 14,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường này, trị giá 786,6 triệu USD, giảm 9,4% so với năm 2019.
Nhập khẩu Dầu mỡ động, thực vật từ thị trường này tăng rất mạnh 91,8% so với năm trước đó, trị giá 440,7 triệu USD, đứng thứ 2 về kim ngạch, chiếm 8,2%; Tiếp sau đó là nhóm Ô tô nguyên chiếc các loại chiếm 8,2%, đạt 438,78 triệu USD, giảm 29,9%; Sắt thép các loại 341,26 triệu USD, giảm 12,8%.
Đáng chú ý một số nhóm hàng tuy kim ngạch không cao nhưng so với năm 2019 thì tăng mạnh như: Khí đốt hóa lỏng tăng 176%, đạt 41,19triệu USD; Sản phẩm từ kim loại thường tăng 222,7%, đạt 27,39 triệu USD.

Nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia năm 2020

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/1/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Nguồn: VITIC