Nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất từ Indonesia tháng đầu năm 2021 là Dầu mỡ động, thực vật đạt 63,41 triệu USD, chiếm 12,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng 8,2% so với tháng 12/2020 và tăng mạnh 131,5% so với tháng 1/2020.
Nhóm hàng Than các loạinhập khẩu từ Indonesia đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 39,1 triệu USD, chiếm 7,5% trong tổng kim ngạch, giảm mạnh so với cả tháng 12/2020 và tháng 1/2020, với mức giảm tương ứng 38,6% và 35,6%. Ngược lại, nhập khẩu nhóm hàng kim loại thường lại tăng mạnh tương ứng 79,9% và 173,4%, đạt 38,41 triệu USD, chiếm 7,4% trong tổng kim ngạch. Nhập khẩu giấy cũng tăng rất mạnh tương ứng 66,9% và 145,6%, đạt 32,27 triệu USD, chiếm 6,2%.

Nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia tháng 1/2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 8/2/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Nguồn: VITIC