Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương của cả nước trong tháng 8/2021 sụt giảm mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 7/2021, với mức giảm tương ứng 40,9%, 41,3% và 0,4%, đạt 113.088 tấn, tương đương 69,39 triệu USD, giá trung bình 613,6 USD/tấn; so với tháng 8/2020 thì tăng 2,8% về lượng, tăng 58% về kim ngạch và tăng 53,8% về giá.
Tinh chung cả 8 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu đậu tương vẫn tăng cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 5%, 50,8% và 43,7%, đạt trên 1,39 triệu tấn đậu tương, trị giá 797,11 triệu USD, giá trung bình 571,6 USD/tấn.
Đậu tương nhập khẩu từ Mỹ và Brazil chiếm 84% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước; trong đó, nhập khẩu từ thị trường Mỹ trong tháng 8/2021 giảm 8% cả về lượng và kim ngạch, nhưng giá tăng nhẹ 0,1% so với tháng 7/2021, đạt 25.591 tấn, tương đương 16,87 triệu USD, giá 659 USD/tấn; so với tháng 8/2020 thì giảm mạnh 26,4% về lượng, nhưng tăng 20,7% về kim ngạch và giá tăng mạnh 64%. Tính chung, 8 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường này tăng 20,4% về lượng, tăng 65,5% kim ngạch và giá tăng 37,5%, đạt 685.189 tấn, tương đương 383,99 triệu USD, giá 560,4 USD/tấn, chiếm 49% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước.
Nhập khẩu từ thị trường Brazil trong tháng 8/2021 sụt giảm mạnh 49% cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 7/2021, với mức giảm tương ứng 48,4%, 49,3% và 1,7%, đạt 80.852 tấn, tương đương 48,23 triệu USD, giá 596,5 USD/tấn; so với tháng 8/2020 thì tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 27%, 94,8% và 53,5%. Tính chung cả 8 tháng đạt 629.690 tấn, tương đương 364,86 triệu USD, giá 79,4 USD/tấn, chiếm trên 45% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tươngcủa cả nước, giảm 6,3% về lượng, nhưng tăng 41,6% kim ngạch và tăng 51% về giá so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu đậu tương 8 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

Nguồn: VITIC