Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2024 cả nước nhập khẩu 212.228 tấn đậu tương, tương đương 122,08 triệu USD, giá trung bình 575,3 USD/tấn, tăng 4,4% về lượng, tăng 0,9% về kim ngạch nhưng giảm 3,4% về giá so với tháng 12/2023; còn so với tháng 1/2023 thì tăng mạnh 208,9% về khối lượng, tăng 164,5% về kim ngạch nhưng giảm 14,4% về giá.
Mỹ vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp đậu tương cho Việt Nam, chiếm gần 61% trong tổng lượng và tổng kim ngạch đậu tương nhập khẩu của cả nước, đạt 129.210 tấn, tương đương trên 73,53 triệu USD, giá trung bình 569 USD/tấn, tăng 29,3% về lượng, tăng 25% về kim ngạch nhưng giảm nhẹ 3,3% về giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 tăng mạnh 128,4% về lượng, tăng 96% về kim ngạch nhưng giảm 14,2% về giá.
Tiếp sau đó là thị trường Brazil chiếm trên 32% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 68.865 tấn, tương đương gần 39,49 triệu USD, giá trung bình 573,4 USD/tấn, giảm 25,4% về lượng và giảm 28,6% về kim ngạch và giảm 4,3% về giá so với tháng 12/2023; trong tháng 1/2023 Việt Nam không nhập khẩu đậu tương từ thị trường này.
Thị trường Canada đứng thứ 3 đạt 11.609 tấn, tương đương 7,3 triệu USD, giá 629 USD/tấn, tăng 27,9% về lượng, tăng 28% về kim ngạch và tăng nhẹ 0,2% về giá so với tháng 12/2023; tăng 12,7% về lượng, nhưng giảm 1,4% kim ngạch và giảm 12,5% về giá so với tháng 1/2023, chiếm 5,5% trong tổng lượng và chiếm 6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước.
Nhập khẩu từ thị trường Campuchia 742 tấn, tương đương 543.710 USD, giá trung bình 732,8 USD/tấn, giảm 44,4% về lượng, giảm 41,5% về kim ngạch nhưng tăng 5,2% về giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 tăng mạnh 1.384% về lượng, tăng 1.259% về kim ngạch nhưng giảm 8,4% về giá.

Nhập khẩu đậu tương tháng 1/2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 21/2/2024 của TCHQ)

Nhập khẩu đậu tương tháng 1/2024 tăng 165% kim ngạch
 

Nguồn: Vinanet/VITIC