Riêng tháng 10/2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường này tăng 5,6% với tháng 9/2021 và tăng 12,9% so với tháng 10/2020, đạt gần 1,45 tỷ USD.
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; Dược phẩm là những nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu nhập khẩu từ EU trị giá trên tỷ USD.
Dẫn đầu về kim ngạch là nhóm hàng Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,67 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 26,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ EU.
Nhập khẩu Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng từ EU tăng 15% so với cùng kỳ, xếp thứ 2 về kim ngạch, đạt trên 2,89 tỷ USD, chiếm 20,8% trong tổng kim ngạch. Tiếp sau đó là Dược phẩm đạt trên 1,3 tỷ USD, giảm 9,1 %, chiếm 9,4%;
Đáng chú ý nhóm sản phẩm hóa chất nhập khẩu từ thị trường EU chỉ chiếm 4,4% trong tổng kim ngạch, đạt 606,5 triệu USD, nhưng tăng mạnh 45,7% so với cùng kỳ. Nhóm hàng Thức ăn gia súc và nguyên liệu cũng tăng mạnh 47,4%, đạt 288,68 triệu USD.
Nhìn chung, trong 10 tháng năm 2021 hầu hết các nhóm hàng nhập khẩu từ thị trường EU tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu hàng hóa từ EU 10 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu hàng hóa từ EU 10 tháng năm 2021 tăng trên 17%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC