Achentina là nước cung cấp ngô lớn nhất cho Việt Nam. Năm 2020, Việt Nam đã nhập khẩu ngô từ Achentina với khối lượng khoảng 8 triệu tấn, trị giá 1,6 tỷ USD. Đứng thứ 2 là Brazil với 3,063 triệu tấn, trị giá gần 600 triệu USD.
Ngoài 2 thị trường chính trên, Việt Nam còn nhập khẩu từ Thái Lan 3.584 tấn, trị giá 12,49 triệu USD; từ Ấn Độ 5.728 tấn, trị giá 1,52 triệu USD; từ Lào 1.050 tấn, trị giá 0,16 triệu USD.
Trong mấy năm qua, ngô nhập khẩu về Việt Nam liên tục vượt mốc quan trọng. Năm 2018, vượt mốc 10 triệu tấn. Năm 2019 vượt mốc 11 triệu tấn.

 

Nguồn: VITIC