Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2024 cả nước nhập khẩu 981.316 tấn ngô, tương đương 250,23 triệu USD, giá trung bình 255 USD/tấn, giảm 27,4% về lượng, giảm 27,9% về kim ngạch và giảm 0,7% về giá so với tháng 12/2023; còn so với tháng 1/2023 thì tăng 22% về khối lượng, nhưng giảm 7,1% về kim ngạch và giảm 23,8% về giá.
Brazil vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp ngô cho Việt Nam, chiếm 73% trong tổng lượng và chiếm 73,9% trong tổng kim ngạch ngô nhập khẩu của cả nước, đạt gần 715.856 tấn, tương đương gần 185,02 triệu USD, giá trung bình 258,5 USD/tấn, giảm 32,6% về lượng, giảm 32,9% về kim ngạch và giảm nhẹ 0,4% về giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 tăng mạnh 53,5% về lượng, tăng 20,2% về kim ngạch nhưng giảm 21,7% về giá.
Tiếp sau đó là thị trường Lào chiếm trên 3% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 32.552 tấn, tương đương gần 8,5 triệu USD, giá trung bình 261 USD/tấn, tăng mạnh 57,2% về lượng và tăng 49% về kim ngạch nhưng giảm 5,2% về giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 cũng tăng mạnh 60% về lượng và tăng 20% về kim ngạch nhưng giảm 25% về giá.
Thị trường Achentina đứng thứ 3 đạt 26.460 tấn, tương đương 6,69 triệu USD, giá 252,9 USD/tấn, giảm 67,5% về lượng và giảm 66% về kim ngạch nhưng tăng 4,7% về giá so với tháng 12/2023; giảm 90% về lượng, giảm 92,4% kim ngạch và giảm 24,7% về giá so với tháng 1/2023, chiếm 2,7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước.
Nhập khẩu từ các thị trường FTA RCEP 32.785 tấn, tương đương 9,45 triệu USD, tăng 57,9% về lượng, tăng 7,8% kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu ngô tháng 1/2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 21/2/2024 của TCHQ) 

Nhập khẩu ngô tháng 1/2024 tăng về lượng, giảm về kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC