Trong đó, riêng tháng 2/2024 đạt 932.291 tấn, tương đương 237,45 triệu USD, giá trung bình 254,7 USD/tấn, giảm 5% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 1/2024, giá cũng giảm 0,1%; so với tháng 2/2023 thì tăng mạnh 46% về lượng, tăng 10,2% về kim ngạch nhưng giảm 24,6% về giá.
Brazil là thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2024, chiếm 61,5% trong tổng lượng và chiếm 62,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 1,18 triệu tấn, tương đương gần 304,5 triệu USD, giá 258,9 USD/tấn, tăng mạnh 43,4% về lượng, tăng 11,7% kim ngạch nhưng giảm 22,1% về giá so với 2 tháng đầu năm 2023.
Thị trường lớn thứ 2 là Achentina, trong 2 tháng đầu năm 2024 đạt 330.315 tấn, tương đương 82,72 triệu USD, giá 250,4 USD/tấn, chiếm trên 17% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng 18,8% về lượng, nhưng giảm 11,3% về kim ngạch và giá giảm 25,4% so với 2 tháng đầu năm 2023.
Tiếp đến thị trường Lào 2 tháng đầu năm 2024 đạt 48.336 tấn, tương đương 12,39 triệu USD, giá 256,3 USD/tấn, chiếm 2,5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng 9% về lượng, nhưng giảm 20% về kim ngạch và giá giảm 26,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Nhập khẩu ngô 2 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/3/2024 của TCHQ)

Nhập khẩu ngô từ các thị trường 2 tháng đầu năm 2024

 

Nguồn: Vinanet/VITIC