Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng quặng và khoáng sản các loại nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 4/2021 đạt trên 2,4 triệu tấn, tương đương 383,25 triệu USD, giá trung bình 159,6 USD/tấn, tăng 4,5% về lượng, tăng 5,1% về kim ngạch và tăng 0,6% về giá so với tháng 3/2021.
Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2021 cả nước nhập khẩu gần 8,12 triệu tấn quặng và khoáng sản, tương đương trên 1,25 tỷ USD, giá trung bình 154 USD/tấn, tăng 46,5% về lượng, tăng 156,7% về kim ngạch và tăng 77,3% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Australia và Brazil là 2 thị trường chủ đạo cung cấp quặng và khoáng sản các loại cho Việt Nam, riêng nhập khẩu từ 2 thị trường này đã chiếm trên 70% tổng kim ngạch nhập khẩu quặng và khoáng sản của cả nước.
Trong tháng 4/2021, nhập khẩu quặng và khoáng sản từ thị trường lớn nhất là Australia giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 3/2021, với mức giảm tương ứng 30,7%, 32,3% và 2,3%, đạt 816.242 tấn, tương đương 132,95 triệu USD. Mặc dù vậy, tính chung cả 4 tháng đầu năm 2021, quặng và khoáng sản xuất xứ từ Australia nhập khẩu về Việt Nam vẫn tăng mạnh trên 45% về lượng và tăng 180,5% kim ngạch và tăng 93,3% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt trên 3,49 triệu tấn, tương đương gần 579,32 triệu USD, giá trung bình 166,2 USD/tấn,; nhập khẩu quặng và khoáng sản từ Australia chiếm 43% trong tổng lượng và chiếm 46,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu quặng và khoáng sản của cả nước.
Trong tháng 4/2021, nhập khẩu quặng và khoáng sản từ thị trường Brazil cũng giảm 26% về lượng và giảm 20,6% về kim ngạch so với tháng 3/2021, đạt 431.734 tấn, tương đương 77,03 triệu USD. Cộng gộp cả 4 tháng đạt gần 2,1 triệu tấn, tương đương 346,59 triệu USD, giá trung bình 165,3 USD/tấn, tăng 75,5% về lượng và tăng 208% kim ngạch và tăng 75,7% về giá so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 25,8% trong tổng lượng và chiếm 27,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu quặng và khoáng sản của cả nước.

Nhập khẩu quặng và khoáng sản 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021 của TCHQ)

 

Nhap khau quang va khoang san 4 thang dau nam 2021

 

Nguồn: VITIC