Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu sắt thép về Việt Nam trong tháng 1/2022 đạt 1,02 triệu tấn, tương đương 1,07 tỷ USD, giá trung bình 1.053,2 USD/tấn, tăng 12% về lượng, tăng 4,6% về kim ngạch nhưng giảm 6,6% về giá so với tháng 12/2021. So với tháng 1/2021 thì giảm 16,7% về khối lượng, nhưng tăng mạnh 27,6% kim ngạch và tăng 53% về giá.
Trung Quốc vẫn dẫn đầu về cung cấp các loại sắt thép cho Việt Nam, chiếm 32,5% trong tổng lượng và chiếm 33% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước, với 331.324 tấn, tương đương 354,56 triệu USD, giá trung bình 1.070 USD/tấn, tăng mạnh 53% về lượng, tăng 29,9% về kim ngạch nhưng giảm 15,2% về giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 thì giảm mạnh 35% về lượng nhưng tăng 2,6% kim ngạch và giá tăng 58%.
Thị trường Hàn Quốc đứng thứ 2 về kim ngạch, chiếm 13,4% trong tổng lượng và chiếm 14,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước, với 136.472 tấn, tương đương 156,03 triệu USD, giá trung bình 1.143,3 USD/tấn; giảm 0,08 % về lượng, giảm 1,9% về kim ngạch và giảm 1,9% về giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 thì giảm 11,9% về khối lượng, nhưng kim ngạch tăng 22% và giá tăng 38%..
Thị trường Nhật Bản đứng thứ 3, chiếm 15,3% trong tổng lượng và chiếm 14,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước, đạt 156.103 tấn, tương đương 154,04 triệu USD, giá 986,8 USD/tấn, giảm 21,9% về lượng và giảm 23,4% về kim ngạch và giảm 1,8% về giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 thì giảm 8,2% về khối lượng, nhưng tăng 40,7% về kim ngạch và tăng 53,3% về gíá.

Nhập khẩu sắt thép tháng 1/2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/2/2022 của TCHQ)

Nhập khẩu sắt thép tháng 1/2022 giảm về lượng, nhưng kim ngạch và giá tăng mạnh

Nguồn: Vinanet/VITIC