Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 10/2021 giảm 5,1% so với tháng 9/2021 nhưng tăng 22,6% so với tháng 10/2020, đạt 390,09 triệu USD. Tính chung cả 10 tháng năm 2021 kim ngạch tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 4,14 tỷ USD.
Thức ăn gia súc và nguyên liệu nhập khẩu từ Achentina – thị trường lớn nhất, trong tháng 10/2021 tiếp tục tăng mạnh 36,6% so với tháng 9/2021 và cũng tăng 94,4% so với tháng 10/2020, đạt 172,8 triệu USD; tính chung cả 10 tháng năm 2021 nhập khẩu từ thị trường này tăng 11,4% so với cùng kỳ, đạt gần 1,45 tỷ USD, chiếm 35% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Mỹ trong tháng 10/2021 giảm 32,5% so với tháng 9/2021 nhưng tăng 28,6% so với tháng 10/2020, đạt 55,95 triệu USD; nâng kim ngạch 10 tháng lên 692,36 triệu USD, tăng mạnh 66,3% so với cùng kỳ, chiếm 16,7%.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Brazil trong tháng 10/2021 cũng giảm mạnh 64,5% so với tháng 9/2021 và giảm 59,7% so với tháng 10/2020, đạt 24,43 triệu USD nhưng kim ngạch 10 tháng lại tăng mạnh 42,2% so với cùng kỳ, đạt 487,37 triệu USD, chiếm 11,8% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc từ thị trường EU 10 tháng năm 2021 cũng tăng mạnh 47,4% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 337,76 triệu USD. Nhập khẩu thức ăn gia súc từ thị trường Đông Nam Á tăng 18%, đạt 297,29 triệu USD.
Trong 10 tháng năm 2021 nhâp khẩu thức ăn gia súc từ tất cả các thị trường chủ đạo đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu thức ăn gia súc 10 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thức ăn gia súc 10 tháng năm 2021 tăng từ hầu hết các thị trường

Nguồn: Vinanet/VITIC