Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 6/2022 tiếp tục giảm 4,8% so với tháng 5/2022 nhưng tăng rất mạnh 56,7% so với tháng 6/2021, đạt 575,98 triệu USD.
Tính chung 2 quý đầu năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 2,62 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 28,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 750,3 triệu USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 6/2022 đạt 200,58 triệu USD, tăng 19% so với tháng 5/2022 và tăng mạnh 148,7% so với tháng 6/2021.
Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 21,9%, đạt trên 573,29 triệu USD, tăng mạnh 119,8%; riêng tháng 6/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 135,87 triệu USD, giảm 2,9% so với tháng 5/2022 nhưng tăng 28% so với tháng 6/2021.
Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 6/2022 tiếp tục giảm mạnh 52,9% so với tháng 5/2022 nhưng tăng 2,9% so với tháng 6/2021, đạt 45,18 triệu USD; cộng chung cả 6 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 22% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 323,19 triệu USD, chiếm 12,4% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ EU 6 tháng đầu năm 2022 tăng 5% so với 6 tháng đầu năm 2021, đạt 223,5 triệu USD; Nhập từ thị trường Đông Nam Á tăng 17,2%, đạt 193,8 triệu USD.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang các thị trường trong tháng 6/2022 đạt 113,9 triệu USD, giảm 0,7% so với tháng 5/2022; tính chung cả 6 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu đạt 602,13 triệu USD, tăng 13,7% so với 6 tháng đầu năm 2021. Như vậy Việt Nam nhập siêu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu 2,01 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 6 tháng đầu năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 11/7/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD 

Nhập khẩu thức ăn gia súc 6 tháng đầu năm 2022 đạt 2,62 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC