Riêng tháng 11/2021 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 364,64 triệu USD, giảm 6,5% so với tháng 10/2021 nhưng tăng mạnh 40,2% so với tháng 11/2020.
Achentina, Mỹ, Brazil và EU là các thị trường chủ yếu cung cấp thức ăn gia súc và nguyên liệu cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Achentina dẫn đầu về kim ngạch, đạt 1,56 tỷ USD, chiếm 34,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 11,6% so với 11 tháng năm 2020, riêng tháng 11/2021 nhập khẩu từ thị trường này đạt 111,35 triệu USD, giảm mạnh 35,6% so với tháng 10/2021 nhưng tăng 15% so với tháng 11/2020.
Đứng thứ 2 là thị trường Mỹ, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 11/2021 tăng 9% so với tháng 10/2021 và tăng mạnh 45,3% so với tháng 11/2020, đạt 61,01 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 11 tháng lên 753,37 triệu USD, chiếm 16,7%, tăng 64,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Tiếp đến thị trường Brazil đạt 535,39 triệu USD trong 11 tháng năm 2021, chiếm 11,9%, tăng mạnh 54,6%; thị trường EU đạt 370,28 triệu USD, chiếm 8,2%, tăng 45,2%; thị trường Đông Nam Á đạt 331,62 triệu USD, chiếm 7,4%, tăng 20,8%.
Nhìn chung, trong 11 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ đa số thị trường tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 11 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/12/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 11 tháng năm 2021 đạt gần 4,5 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC