Riêng nhập khẩu của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đạt 152,84 triệu USD, chiếm 41,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 13,7% so với tháng 12/2020 nhưng tăng 35% so với tháng 1/2020.
Thức ăn gia súc có xuất xứ từ Achentina nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất, chiếm trên 33% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 121,14 triệu USD, giảm 13,8% so với tháng 12/2020 nhưng tăng 64,6% so với tháng 1/2020.
Nhập khẩu từ thị trường Mỹ mặc dù đứng thứ 2 về kim ngạch nhưng nổi bật nhất về mức tăng mạnh 69,6% so với tháng 12/2020 và tăng 205% so với tháng 1/2020, đạt 80.34 triệu USD, chiếm 21,9% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu từ thị trường thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường EU cũng tăng 21,6% so với tháng 12/2020 và tăng 111,2% so với tháng 1/2020, đạt 36,5 triệu USD, chiếm 10%.
Nhóm hàng này nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á cũng tăng tương ứng 14,8% và 83,4%, đạt 28,77 triệu USD, chiếm 7,9%; nhập khẩu từ Trung Quốc tăng tương ứng 25,4% và 162,4%, đạt 26,79 triệu USD, chiếm 7,3%. Bên cạnh đó, nhập khẩu từ Ấn Độ cũng đặc biệt chú ý với mức tăng mạnh 45,5% so với tháng 12/2020 và tăng 416,6% so với tháng 1/2020, đạt 24,53 triệu USD, chiếm 6,7%.
Nhìn chung, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 1/2021 từ hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với tháng 1/2020.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu tháng 1/2021

 (Tính toán theo số liệu công bố ngày 8/2/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD 

 

Thị trường

 

Tháng 1/2021

So với tháng 12/2020 (%)

So với tháng 1/2020 (%)

 

Tỷ trọng (%)

Tổng kim ngạch XK

366.489.847

-2,1

65,01

100

Achentina

121.144.099

-13,83

64,59

33,06

Mỹ

80.342.228

69,64

205,04

21,92

EU

36.500.893

21,62

111,23

9,96

Đông Nam Á

28.768.562

14,81

83,4

7,85

Trung Quốc đại lục

26.789.350

25,43

162,37

7,31

Hungary

26.582.496

26,29

164,01

7,25

Ấn Độ

24.528.822

45,47

416,63

6,69

Indonesia

11.225.625

3,05

186,97

3,06

Thái Lan

10.973.104

33,94

94,59

2,99

Đài Loan (TQ)

9.479.619

4,25

159,11

2,59

Brazil

4.897.647

-89,19

-84,55

1,34

Australia

4.167.183

-4,27

589,16

1,14

Hàn Quốc

3.531.687

-33,09

34,88

0,96

Pháp

3.383.129

21,01

115,65

0,92

Malaysia

2.808.165

27,26

31,23

0,77

Singapore

2.183.780

-16,98

38,26

0,6

U.A.E

1.759.826

14,69

-55,53

0,48

Italia

1.673.751

-4,46

-40,63

0,46

Philippines

1.577.888

39,16

-34,68

0,43

Hà Lan

1.313.677

-19,1

72,24

0,36

Canada

1.300.242

-38,41

20,3

0,35

Chile

1.060.179

-61,35

149,67

0,29

Tây Ban Nha

1.033.703

68,63

28,08

0,28

Áo

908.020

482,61

387,16

0,25

Đức

825.725

-14,78

36,47

0,23

Bỉ

731.441

-30,49

58,14

0,2

Nhật Bản

269.152

-25,15

-23,33

0,07

Thổ Nhĩ Kỳ

228.035

-37,41

-1,92

0,06

Mexico

87.809

-88,75

-18,02

0,02

Anh

48.951

 

 

0,01

 

 

Nguồn: VITIC