Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thủy sản về Việt Nam tháng 6/2022 tiếp tục tăng 9,5% so với tháng 5/2022 và tăng mạnh 58% so với tháng 6/2021, đạt 251,11 triệu USD.
Tính chung cả 6 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này trị giá 1,24 tỷ USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2021.
Thủy sản nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Ấn Độ, chiếm 12,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 151,33 triệu USD, tăng1,5% so với 6 tháng đầu năm 2021; trong đó riêng tháng 6/2022 đạt 29,02 triệu USD, giảm21,2% so với tháng 5/2022 nhưng tăng 22,5% so với tháng 6/2021.
Đứng thứ 2 là thị trường Indonesia chiếm tỷ trọng 9,73%, đạt trên 120,57 triệu USD, tăng mạnh 55,3%; riêng tháng 6/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 32,39 triệu USD, tăng 36,7% so với tháng 5/2022 và tăng 182% so với tháng 6/2021.
Sau đó là thị trường Na Uy trong tháng 6/2022 cũng tăng 4% so với tháng 5/2022 và tăng 8% so với tháng 6/2021, đạt 22,67 triệu USD; cộng chung cả 6 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 1,8% so với 6 tháng đầu năm 2021, đạt trên 120,51 triệu USD, chiếm 9,72% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - RCEP trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 440,53 triệu USD, tăng 28,3% so với 6 tháng đầu năm 2021, chiếm 35,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - CPTTP đạt 163,69 triệu USD, chiếm 13,2% giảm 4%.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) đạt 66,23 triệu USD, tăng mạnh 50,9%. Nhập khẩu thủy sản từ thị trường Đông Nam Á đạt 175,37 triệu USD, tăng 52,8% so với 6 tháng đầu năm 2021.

Nhập khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 11/7/2022 của TCHQ) 

ĐVT: USD

Nhập khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 trị giá 1,24 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC