Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thủy sản về Việt Nam tháng 9/2023 giảm 12,5% so với tháng 8/2023 nhưng tăng 5,1% so với tháng 9/2022, đạt 208,52 triệu USD. Tính chung cả 9 tháng năm 2023 nhập khẩu nhóm hàng này trị giá trên 1,94 tỷ USD, giảm 4,8% so với 9 tháng năm 2022.
Thủy sản nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Ấn Độ, chiếm 13,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 257,63 triệu USD, giảm 7,4% so với 9 tháng năm 2022; trong đó riêng tháng 9/2023 đạt 26,62 triệu USD, tăng 9,7% so với tháng 8/2023 nhưng giảm 5,9% so với tháng 9/2022. Đứng thứ 2 là thị trường Na Uy chiếm tỷ trọng 10,6%, đạt trên 205,55 triệu USD, tăng 12,5%; riêng tháng 9/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 18,59 triệu USD, giảm 26% so với tháng 8/2023 nhưng tăng 9,4% so với tháng 9/2022. Sau đó là thị trường Trung Quốc trong tháng 9/2023 giảm 9,6% so với tháng 8/2023 nhưng tăng 16% so với tháng 9/2022, đạt 18,54 triệu USD; cộng chung cả 9 tháng năm 2023 nhập khẩu từ thị trường này giảm 3,4% so với 9 tháng năm 2022, đạt trên 161,03 triệu USD, chiếm 8,3% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - RCEP trong 9 tháng năm 2023 đạt 597,87 triệu USD, giảm 9,9% so với 9 tháng năm 2022, chiếm 30,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - CPTTP đạt 292,51 triệu USD, chiếm 15%, tăng 8,3%.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) đạt 89,19 triệu USD, giảm 16%, chiếm 4,6%. Nhập khẩu thủy sản từ thị trường Đông Nam Á đạt 235,09 triệu USD, giảm 17,5% so với 9 tháng năm 2022, chiếm 12,1%.

Nhập khẩu thủy sản 9 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/10/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thủy sản 9 tháng năm 2023 giảm nhẹ 4,8%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC