Thủy sản nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Ấn Độ, chiếm 12,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước, đạt 21,78 triệu USD, giảm 19,2% so với tháng 12/2021 và giảm 22,9% so với tháng 1/2021.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc chiếm 9,4%, đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 16,73 triệu USD, giảm 12,8% so với tháng 12/2021 và giảm 16,9% so với tháng 1/2021.
Sau đó là thị trường Nhật Bản đạt 16,1 triệu USD, chiếm 9,1%, giảm 6,6% so với tháng 12/2021 nhưng tăng 16,4% so với tháng 1/2021
Nhập khẩu thủy sản từ thị trường Na Uy sụt giảm mạnh 22,9% so với tháng 12/2021 và giảm 27,9% so với tháng 1/2021, đạt 14,99 triệu USD, chiếm 8,5%.
Nhìn chung, trong tháng 1/2022, nhập khẩu thủy sản từ đa số thị trường sụt giảm so với tháng 12/2021 và cũng giảm so với tháng 1/2021.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - CPTTP trong tháng 1/2022 đạt 24,14 triệu USD, giảm 3,3% so với tháng 12/2021 nhưng tăng 1,2% so với tháng 1/2021.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - RCEP trong tháng 1/2022 đạt 65,21 triệu USD, giảm 7,1% so với tháng 12/2021 và cũng giảm 6% so với tháng 1/2021.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) trong tháng 1/2022 đạt 10,13 triệu USD, tăng 15,2% so với tháng 12/2021 và cũng tăng 3,7% so với tháng 1/2021.
Nhập khẩu thủy sản từ thị trường Đông Nam Á trong tháng 1/2022 đạt 22,47 triệu USD, giảm 3,6% so với tháng 12/2021 nhưng tăng 6,3% so với tháng 1/2021.

Nhập khẩu thủy sản tháng 1/2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/2/2022)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thủy sản tháng 1/2022 sụt giảm

 

Nguồn: Vinanet/VITIC