Riêng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 8,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 73,2 triệu USD, tăng 16,6% so với tháng 1/2021.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP (15 thị trường) đạt 358,04 triệu USD, chiếm 41% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, giảm 14% so với tháng 12/2021 nhưng tăng 21,7% so với tháng 1/2021. Xuất khẩu sang các nước FTA CPTTP (10 thị trường) đạt 233,97 triệu USD, chiếm 26,8%, tăng 12,3% so với tháng 12/2021 và tăng 24,6% so với tháng 1/2021.
Top 5 thị trường lớn nhất tiêu thụ thủy sản của Việt Nam là Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc; trong đó xuất sang Mỹ đạt 199,79 triệu USD, chiếm 22,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, tăng 11,4% so với tháng 12/2021 và tăng 81,9% so với tháng 1/2021.
Xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đạt 133,86 triệu USD, chiếm 15,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, tăng 15,5% so với tháng 12/2021 và tăng 19,3% so với tháng 1/2021.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường sang EU chiếm 11,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 102,64 triệu USD, giảm 1,9% so với tháng 12/2021 nhưng tăng mạnh 63,9% so với tháng 1/2021.
Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm 7,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 62,3 triệu USD, giảm mạnh 46,6% so với tháng 12/2021 nhưng tăng 62,2% so với tháng 1/2021.
Thị trường Hàn Quốc đạt 69,97 triệu USD, chiếm 8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, giảm 19% so với tháng 12/2021 nhưng tăng 15,4% so với tháng 1/2021.

Xuất khẩu thủy sản tháng 1/2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/2/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thủy sản tháng 1/2022 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021

 

Nguồn: Vinanet/VITIC