Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2021, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 3,46 triệu tấn, trị giá 1,83 tỷ USD, tăng 8,8% về lượng và tăng 37,6% về kim ngạch so với 5 tháng đầu năm 2020; giá trung bình 528,8 USD/tấn, tăng 11 USD/tấn so với giá nhập khẩu cùng kỳ năm trước.
Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2021, Malaysia là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất, chiếm 35,5% về lượng và 33% về tổng kim ngạch, đạt 1.231.978 tấn, trị giá 605,3 triệu USD, giá trung bình 519,8 USD/tấn, tăng 168 USD/tấn so với 5 tháng đầu năm 2020.
Thị trường lớn thứ 2 là Hàn Quốc, chiếm 23,9% về lượng và 25,8% về tổng kim ngạch, đạt 830.986 tấn, trị giá 473,7 triệu USD, giá trung bình 570,1 USD/tấn, tăng 138 USD/tấn so với 5 tháng đầu năm 2020.
Tiếp sau đó là thị trường Singapore đạt 599.106 tấn, trị giá 321,5 triệu USD, giá trung bình 536,7 USD/tấn, tăng 122 USD/tấn so với giá nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2020, giảm 0,20% về lượng, nhưng tăng 29,3% về trị giá.
Nhập khẩu xăng dầu 5 tháng đầu năm 2021
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2021 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC