Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2022, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.657.103 tấn, trị giá 2,44 tỷ USD, giá trung bình 920,5 USD/tấn, tăng 407 USD/tấn, tăng 26,8% về lượng và tăng 128,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

 

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc, chiếm 41,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, đạt 1.059.845 tấn, trị giá 1,01 tỷ USD, tăng 102,2% về lượng và tăng 257,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 3/2022 kim ngạch nhập khẩu tăng 214,7% về lượng và tăng 290,9% về kim ngạch so với tháng 02/2022, đạt 711.169 tấn, trị giá 733,2 triệu USD.

Tiếp đến là thị trường Malaysia, chiếm tỷ trọng 19% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 26,3% về lượng và tăng 26,6% về kim ngạch, đạt 562.007 tấn, trị giá 466,4 triệu USD; riêng tháng 3/2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 33,4% về lượng và giảm 24% về kim ngạch.

Nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 7/4/2022 của TCHQ)

Nguồn: VITIC