Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong tháng 01/2023, chiếm 35-36% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 368.786 tấn, trị giá 328,3 triệu USD, tăng 19,5% về lượng và tăng 19,3% về kim ngạch so với tháng trước đó.
Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 22-23% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong tháng 01/2023, đạt 243.230 tấn, trị giá 209 triệu USD, tăng 42,9% về lượng và tăng 63,1% về kim ngạch.
Tiếp đến là thị trường Malaysia, chiếm 21% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 118% về lượng và tăng 104,9% về kim ngạch, đạt 219.780 tấn, trị giá 193 triệu USD.
Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, trong tháng 01/2023 chiếm 7-8% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, giảm 57,8% về lượng và giảm 52,5% về kim ngạch, đạt 81.571 tấn, trị giá 78,4 triệu USD. 
Nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan chiếm hơn 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch trong tháng 1 năm 2023, đạt 82.785 tấn, trị giá 76,9 triệu USD, tăng 2,9% về lượng và tăng 5,5% về trị giá.
 Nhập khẩu xăng dầu tháng 01 năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/2/2023 của TCHQ)  

Nguồn: VITIC