Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2021, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 4,56 triệu tấn, trị giá 2,53 tỷ USD, giảm 15,2% về lượng và tăng 17,5% về kim ngạch so với 7 tháng đầu năm 2020; giá trung bình 554,3 USD/tấn, tăng 154 USD/tấn so với giá nhập khẩu cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 7/2021 kim ngạch nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường nhập khẩu đều giảm. Nhập khẩu từ Malaysia giảm 9,24% về lượng và giảm 5,24% về kim ngạch so với tháng 6/2021, đạt 140.975 tấn, trị giá 83,5 triệu USD, giá trung bình 592,7 USD/tấn, tăng 25 USD/tấn.
Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2021, Malaysia là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất, chiếm 33,4% về lượng và 30,7% về tổng kim ngạch, đạt 1.528.221 tấn, trị giá 777,94 triệu USD, giá trung bình 509 USD/tấn, tăng 148 USD/tấn so với 7 tháng đầu năm 2020.
Thị trường lớn thứ 2 là Hàn Quốc, chiếm 24,2% về lượng và 25,3% về tổng kim ngạch, đạt 1.104.982 tấn, trị giá 642,52 triệu USD, giá trung bình 581 USD/tấn, tăng 163 USD/tấn so với 7 tháng đầu năm 2020.
Tiếp sau đó là thị trường Singapore đạt 825.862 tấn, trị giá 485,39 triệu USD, giá trung bình 587,7 USD/tấn, tăng 199 USD/tấn so với giá nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2020, giảm 19,88% về lượng, nhưng tăng 21,17% về trị giá. 

Nhập khẩu xăng dầu 7 tháng đầu năm 2021

 (Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ) 

Nguồn: VITIC